Kommunestyremøte 16. juni klokka 14.00

Torgeir Stensø  Siste kommunestyremøte før ferien er 16. juni kl. 14.00 på Volda samfunnshus. Møte er ope for publikum.

Dei som vil kan følge møtet på digital sending på: https://volda.kommunetv.no/


Dette er saklista:

PS 27/22   Godkjenning av innkalling og sakliste

PS 28/22   Godkjenning av protokoll

PS 29/22   Orienteringar

OS 41/22  Utdeling av kulturpris

OS 42/22  Måsøval Fiskeoppdrett - presentasjon av verksemd

OS 43/22  Orientering frå NAV Ørsta/Volda

OS 44/22  Orientering til kommunstyret 16.06.22 - Volda utvikling

OS 45/22  Volda Utvikling AS – oppstart og organisering - vedtak frå kontrollutvalet

OS 46/22  Grendautvala i Volda kommune 2022

OS 47/22  Søre Sunnmøre Forprosjekt - samarbeid om styrka berekraft. Søknad om prosektskjønn

OS 48/22  Vest kontroll - Kurs i eigarstyring og styrearbeid

OS 49/22  Årsmelding 2021 Råd for personar med funksjonsnedsetting

OS 50/22  Årsmelding for Volda ungdomsråd 2021

OS 51/22  Årsmelding Volda eldreråd 2021

OS 52/22  Høyring "Utviklingsplan 2023 – 2026 (2037)"  Helse Møre og Romsdal

PS 30/22  Referatsaker

PS 31/22  Kommuneplanen sin samfunnsdel - høyring og offentleg ettersyn

PS 32/22  Oppvekstplan 2022-2027

PS 33/22  Finansrapport 1. tertial 2022

PS 34/22  Økonomirapport 1. tertial 2022

PS 35/22  Grendahuset Vesttun - reforhandling av avtale

PS 36/22  Forvaltning, drift og vedlikehald av kommunale bygg - Volda kommune

PS 37/22  Opprette ny fastlegeheimel ved Volda legekontor

PS 38/22  Klage på søknad om tilskot frå kraftfondet – Læremiddelfabrikken

PS 39/22  Vedtaksoppfølging pr 1. mai 2022

PS 40/22  Kontrollutvalet - fritak frå verv

PS 41/22  Val av representant til Volda ungdomsråd

PS 42/22  Val av representant til Volda ungdomsråd

PS 43/22  Val av representant til Volda ungdomsråd

 

Link til møteinnkalling og saksdokument (https://innsyn.volda.kommune.no/).

 

Måndag 20. juni blir det møte i tenesteutval forvaltning og utvikling.

Møterom Voldsfjorden på rådhuset.

Link til møtedokumenta.