Kunngjering - Meddommarar og skjønnsmedlemer til offentleg ettersyn

Kunngjering - Meddommarar og skjønnsmedlemer til offentleg ettersyn

Volda kommune

 

Valutvalet har i sakene PS 11/24, 12/24, 13/24, 18/24 og 24/24 gjort innstilling til kommunestyret om val av meddommarar til Møre og Romsdal tingrett, Frostating lagmannsrett, Møre og Romsdal  jordskifterett og skjønnsmedlemer for perioden 01.01.2025-31.12.2028.

Før kommunestyret gjer det endelege valet skal forslaga leggast ut til offentleg ettersyn i minst to veker. Har du noko å merke til forslaga frå valutvalet ta kontakt med kommunen på e-post til sonja.havik@volda.kommune.no eller på telefon 92889326. 

Høyringsfrist 31. mai 2024.

For meir informasjon sjå Meddommar | Norges domstoler

Innstilling frå valutvalet til kommunestyret:

Frostating lagmannsrett

Frostating lagmannsrett
7 kvinner 7 menn
Runa Bakke Gunnar Strøm
Heidi Berg-Rusten Grevstad Erlend Krumsvik
Annlaug Stokke Jan Henning Egset
Lin Storm Traagstad Roger Andre Solheim
Gro Nordstrand Tødenes Magne Otterdal
Solveig Festø Morten Ottesen
Siri Beate Gjerde Torgeir Halsen

 

Møre og Romsdal tingrett

Møre og Romsdal tingrett
12 menn 12 kvinner
Robert Steinnes Nina Sommerset
Thomas Busker Larsen Heidi Fagna
Peter Hasfjord Bjørneset Agnieszka Papierska
Stig Mork Katrine Skarseth
Tarjei Vågstøl Sunniva Sjøholt
Per Olav Sætre Gry Janne Bringsvor
Ole-Johnny Lauvstad Inghild Mårstøl Lade
Tom Erik Bogen Henriette Kalvatn
Magnar Sunde Sandra Helen Alnes
Kishore Gajendra Grete Mattland Olsen
Frank Vatne Benedikte Holmberg
Kåre Løvoll Ida Haug Theodorsen

 

Møre og Romsdal jordskifterett

Møre og Romsdal jordskifterett
4 kvinner 4 menn
Anne Birthe S. Hofseth Børild Skåra
Gunhild Øksne Ottar Bjørkedal
Heidi Istad Hans Peter Eidseflot
Linda Nedrelid Vatne Frank Erik Rangsæter

 

 

Skjønsmedlemer

Gunhild Øksne
Liv Signe Kvamme
Heidi Istad
Bente Fylken
Maria Bjørlykke
Ragnhild Paulsen
Børild Skåra
Ottar Bjørkedal
Hans Peter Eidseflot
Per Heltne
Egil Arne Standal
Ottar Skare
Ivar Andre Skare
Jørgen Vestgarden