Kurs i Ansvarleg vertskap 29. april

Kurs i Ansvarleg vertskap 29. april

Arbeidsgruppa for ansvarleg vertskap inviterer skjenkestadane på Søre Sunnmøre til kurs.  Ansvarleg Vertskap er eit samarbeid mellom kommunane Hareid, Ulstein, Herøy, Sande, Vanylven, Volda og Ørsta, Politiet, bransjen, Kompetansesenter for rus Midt-Norge og Helsedirektoratet.

INVITASJON TIL KURS I ANSVARLEG VERTSKAP

Stad: Thon Hotel - Fosnavåg

Tid:  Måndag 29. april 2024 kl. 10.00-14.45  

Pris: 200 kr (inkl. mat)

I følgje vedtak om alminneleg skjenkeløyve skal minimum styrar og stedfortredar delta på kurset ansvarleg vertskap så lenge kommunen tilbyr dette i løyveperioden. Tilsvarande gjeld ved skifte av styrar og/eller stedfortredar. Dette kurset vil gjelde for den nye løyveperioden 2024-2028.  

Kurset er vil gjere deg tryggare i rolla som ansvarleg vertskap. Gjennom informasjon og opplæring av tilsette i utelivsbransjen vil vi gjere kommunane våre endå tryggare og trivelegare å ferdast i.

Ansvarleg Vertskap er eit samarbeid mellom kommunane Hareid, Ulstein, Herøy, Sande, Vanylven, Volda og Ørsta, Politiet, bransjen, Kompetansesenter for rus Midt-Norge og Helsedirektoratet.

 

PROGRAM:

10.00 –10.10   Velkommen v/ordførar Ann-Kathrin Storøy, Herøy kommune  

10.10–10.40   Kva er ansvarleg vertskap og  korleis vere ansvarleg vertskap for gjestane m.m. v/Korus  

10.40 –11.40   Alkoholpolitisk handlingsplan og gjeldande regelverk v/Rebekka Valde Bjørndal– Skjenkekontroll v/Securitas 

11.40–11.50  Pause

11.50–12.35   Erfaring frå utelivet i vårt område – sett med politiet sine auge v/politiet  

12.35–13.05  Matpause

13.05–13.35  Erfaring frå utelivet sett frå aktør si side v/Thon Hotell Fosnavåg

13.35–14.05  Sikkerheit for gjestar v/Brannvesenet  

14.05–14.30   Spørsmål, oppsummering og evaluering v/arbeidsgruppa)

 

Atterhald om nok påmelde for køyring av kurs. Endring i programmet kan førekome.  

Bindande påmelding innan 20. april 2024. 

 

Meld deg på kurset