Landbrukskonferansen 2023

Landbrukskonferansen 2023

Det blir landbrukskonferanse på Ørsta kulturhus fredag 24. november klokka 10 - 16.

Program

10.00  Velkomen ved programleiar Odd Bjarne Bjørdal
10.05—10.30  Jenny Klinge, SP-politikar, medlem av Næringskomiteen på Stortinget.
10.35—11.00  Klaus Mitterzwei, forskar på bærekraft ved Ruralis.
11.05—11.30  Egil Hoen, nestleiar i Norsk Bondelag
Kaffipause
11.45—12.15  Tor Jacob Solberg, styreleiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag
12.20—12.50  Marthe Bogstad, kåra til Norges Ung Bonde 2023
12.50—13.10  Mariann Øye, hotelldirektør Union Øye
Lunch
14.00—14.30  Anders Norstad, tidlegare generalsekretær Norges Bonde og Småbrukarlag
14.35—15.05  Per O. Lundteigen, SP-politikar. 1. Nestleiar i Arbeids og sosialkomiteen på Stortinget
15.10—15.50  Debatt

Sjå heile programmet og les om føredragshaldarane (PDF, 4 MB)

 

Inngangsbillett 300,- kroner (betal i døra med kontant/vipps). 
Påmelding ikkje naudsynt, berre å møte opp. 
Arrangert av: Ørsta Volda landbrukskontor, Ørsta næringskontor og Sparebanken Møre.

Vel møtt!