Lansering av moglegheitsstudiet - digital presentasjon