Nye retningslinjer for tilskot og tiltak i beiteområde

Nye retningslinjer for tilskot og tiltak i beiteområde

Storneset gard

Landbrukskontoret for Volda og Ørsta kommunar melder at det no er felles retningslinjer for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) for kommunane. Pluss retningslinjer for tiltak i beiteområder i Volda og Ørsta kommune.

Retningslinjene gjeld for åra 2024 - 2028.

Les retningslinjene her:

Retningslinjer for SMIL Ørsta og Volda 2024-2028 (PDF, 941 kB)

Retningslinjer for tiltak i beiteområder Ørsta og Volda 2024-2028 (PDF, 872 kB)