Nye Volda sitt kommunestyre er klart

Nye Volda sitt kommunestyre er klart

Valoppgjeret for den nye kommunen er klart. Her er dei 33 kommunestyremedlemene i "nye" Volda.

Etter at alle røystene er oppteld, er det no klart korleis partifordelinga vert i kommunestyret for nye Volda kommune.

Fordelinga vil verte som følgjer:

Parti Mandat
Senterpartiet 7
Høgre 6
Arbeidarpartiet 4
Sosialistisk Venstreparti 3
Volda-lista 3
Kristeleg Folkeparti 3
Miljøpartiet Dei Grøne 2
Framstegspartiet 2
Venstre 2
Raudt 1

 

Valstyrets møtebok

Dersom du ynskjer å sjå talet på førehandsrøyster, personrøyster og anna røystestatistikk, kan du sjå dette i valstyrets møtebok.

Denne møteboka vart godkjent av valstyret onsdag 11. september.

Kven vil sitje i kommunestyret?

Følgjande personar er valde inn til å sitje i kommunestyret for den nye kommunen:

Senterpartiet

1. Sølvi Dimmen, 2. Eldar Årvik Engelund, 3. Rebecca C. Riise Bjerknes, 4. Hans Peter Eidseflot, 5. Ola Perry Saure, 6. Pål Ruben Seljeset Tomasgard, 7. Ledvin Skjerdal

Høgre

1. Stig Olav Lødemel, 2. Dan Helge Bjørneset, 3. Thore Heggen, 4. Jan Heltne, 5. Ivar-Otto Kristiansen, 6. Thomas Lundberg

Arbeiderpartiet

1. Sverre Leivdal, 2. Margrete Trovåg, 3. Magnar Sunde, 4. Lars Alv Haugen

Sosialistisk venstreparti

1. Cecilie Rørstad, 2. Jan Erik Stokkeland, 3.  Silje Louise Dahl

Volda-lista

1. Odd Arne Folkestad, 2. Sindre Olav Kvangarsnes, 3. Edvin Dale

Kristeleg Folkeparti

1. Arild Johannes Iversen, 2. Jørund Stig Knardal, 3. Henning Holsvik

Miljøpartiet Dei Grøne

1. Øyvind Festø, 2. Lars Olav Drabløs

Framstegspartiet

1. Roald Arnold Espset, 2.  Jon Georg Dale

Venstre:

1. Hallvard Bjørneset, 2. Benedikte Holmberg

Raudt

1. Gudrun Kløve Juuhl