Offentleg ettersyn - Årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Offentleg ettersyn - Årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Formannskapet handsama 28.11.2023 administrasjonen sitt framlegg til årsbudsjett og økonomiplan.

Formannskapet si innstilling vert lagt ut til offentleg ettersyn, jf. kommunelova § 14-3. 

Lenke til årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027.

 

Betalingssatsar er innlemma i budsjettsaka, bortsett frå renovasjon og slam som vart handsama som eiga sak.

Du finn betalingssatsane under kapitel «Betalingssatsar» i Framsikt, jf. lenke til årsbudsjett og økonomiplan. 

 

Merknadar må vere kommunen i hende innan 13. desember 2023. 
 

Merknad sendast til: 
postmottak@volda.kommune.no eller pr. brev til Volda kommune, Stormyra 2, 6100 Volda. 
 

Det vert folkemøte om budsjett og økonomiplanen onsdag 6. desember kl. 18.00, på Volda ungdomsskule.