Offentleg ettersyn - Detaljregulering for BKB3 - Gbr. 19 b. nr 10 med fleire - Planid 2018004 (05.11.2020)

Skisse Ose AS I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8, § 12-9 og § 12-10 vert området BKB3 lagt ut på høyring og offentleg ettersyn. 

Føremålet med planarbeidet er oppføring av større bustad/næringsbygg som blokker på 6 etasjar inklusiv garasjekjellar. Det er planlagt å etablere næringsverksemd på bakkeplan og delvis 2. etasje i kombinasjon, med bustader vidare oppover i etasjane. Det er lagt opp til om lag 5300 m² næringsareal. Aktuell næringsverksemd er forretning med detalj- og utvalshandel, privat og offentleg tenesteytande verksemder som frisør, kafé, kontor m.v. På parkeringsarealet er det opna for etablering av bensinstasjon. Det er planlagt eit variert tilbod av bustader med 1-5 roms leilegheiter, totalt opp mot 80 leilegheiter.

Merknader merka med namnet  til planen, BKB3, og planident 2018004 kan sendast kommunen på elektronisk skjema, e-post: postmottak@volda.kommune.no eller til Volda kommune, Stormyra 2, 6100 Volda.

Fristen for innsending er 05.11.2020.

Detaljregulering BKB3
Tittel Publisert Type
Oppdatert Situasjonsplan byggetrinn 1 21 010-1 (L)(87953)

24.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oppdatert Situasjonsplan byggetrinn 1 21 010-1 (L)(87953).pdf
1577 - 2018004 Detaljplan BKB3 innanfor områdeplan E39 Volda - Furene - sjekkliste ROS_2020.08.31 (L)(83744)

24.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1577 - 2018004 Detaljplan BKB3 innanfor områdeplan E39 Volda - Furene - sjekkliste ROS_2020.08.31 (L)(83744).pdf
1577 - 2018004 Detaljplan BKB3 innanfor områdeplan E39 Volda - Furene - plankart-VN_3_2020.08.13 (L)(78353)

24.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1577 - 2018004 Detaljplan BKB3 innanfor områdeplan E39 Volda - Furene - plankart-VN_3_2020.08.13 (L)(78353).pdf
Vedtaksbrev 210920 om offentleg ettersyn - Plansak for offentleg ettersyn - Detaljregulering for BKB3 - Gbr. 1910 m.fl. - Planid 2018004 (L)(86371)

24.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtaksbrev 210920 om offentleg ettersyn - Plansak for offentleg ettersyn - Detaljregulering for BKB3 - Gbr. 1910 m.fl. - Planid 2018004 (L)(86371).pdf
Vedtaksbrev om offentleg ettersyn - Plansak for offentleg ettersyn - Detaljregulering for BKB3 - Gbr. 1910 m.fl. - Planid 2018004 (L)(86371)

24.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtaksbrev om offentleg ettersyn - Plansak for offentleg ettersyn - Detaljregulering for BKB3 - Gbr. 1910 m.fl. - Planid 2018004 (L)(86371).pdf
Skisseprosjekt_ 2020.08.28 (L)(83747)

24.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skisseprosjekt_ 2020.08.28 (L)(83747).pdf
1577 - 2018004 Detaljplan BKB innanfor områdeplan E39 Volda - Furene - plankart_2020.08.31 (L)(83742)

24.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1577 - 2018004 Detaljplan BKB innanfor områdeplan E39 Volda - Furene - plankart_2020.08.31 (L)(83742).pdf
1577 - 2018004 Detaljplan BKB3 innanfor områdeplan E39 Volda - Furene - VA-ramme_2020.08.31 (L)(83745)

24.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1577 - 2018004 Detaljplan BKB3 innanfor områdeplan E39 Volda - Furene - VA-ramme_2020.08.31 (L)(83745).pdf
1577 - 2018004 Detaljplan BKB3 innanfor områdeplan E39 Volda - Furene - planomtale_2020.08.31 (L)(83620)

24.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1577 - 2018004 Detaljplan BKB3 innanfor områdeplan E39 Volda - Furene - planomtale_2020.08.31 (L)(83620).pdf
1577 - 2018004 Detaljplan BKB3 innanfor områdeplan E39 Volda - Furene - føresegner_2020.09.22_pdf (L)(87954)

24.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1577 - 2018004 Detaljplan BKB3 innanfor områdeplan E39 Volda - Furene - føresegner_2020.09.22_pdf (L)(87954).pdf

 

 

Kontakt

Heidi Istad
planleggar
E-post
Mobil 469 15 455