Offentleg kunngjering - Detaljregulering for område BKB3 - gbr. 19/10

Klikk for stort bileteKommunestyret har i møte 26.05.2021 sak 46/21 vedteke detaljregulering for område BKB3 – gbr. 19/10 m.fl. med planident 2018004.

Planvedtaket vert hermed kunngjort i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-12.

Vedteke plankart, føresegn og skildring av planen finn du her:

Detaljregulering for område BKB3 - gbr. 19/10 - Kunngjering om vedtak KST 260521
Tittel Publisert Type
Føresegner godkjent(152419)

04.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Føresegner godkjent(152419).pdf
Plankart godkjent(152420)

04.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart godkjent(152420).pdf
Illustrasjonsplan byggjesteg 23.04.2021(152434)

04.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Illustrasjonsplan byggjesteg 23.04.2021(152434).pdf
Planomtale(152421)

04.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planomtale(152421).pdf
3D Illustrasjoner 03.05.2021(152435)

04.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3D Illustrasjoner 03.05.2021(152435).pdf

 

Planen kan påklagast innan 3 veker frå kunngjeringsdato. Klage sendast til postmottak@volda.kommune.no eller pr. post til Volda kommune, Stormyra 2, 6100 Volda.

Kontakt

Heidi Istad
planleggar
E-post
Mobil 469 15 455