Opning av badeplassen på Botnasanden

ved Botnasanden Torgeir Stensø  Badeplassen og parkeringsplassen på Botnasanden vert opna i morgon, fredag 1. juli.

Informasjonsskilt på parkeringsplassen ved Botnasanden Torgeir Stensø  Fram til graset har vokse litt meir, blir folk oppmoda om å nytte stranda som opphaldsområde.

Parkeringsplassen ved Botnasanden Torgeir Stensø  

Botnasanden Torgeir Stensø