Opning av BUA - utlånssentral i Volda sentrum

BUA Volda - Klikk for stort bilete

Offisiell opning av BUA Volda, - no er vi ein del av det landsdekkande BUA-kartet!

BUA Volda er no godt i hus i Telebygget, og ein del av det landsdekkande BUA-kartet.

Dette vil vi markere fredag kl 15.30 med ein liten seremoni utanfor BUA-lokala. 

Med presse til stades ønsker vi å gjere BUA-tilbodet kjent for alle i Volda. Vil vil vise fram alt det fine utstyret vi har til utlån, innafor korona-rammer, seier Astrid Gjersdal, leiar frivilligsentralen i Volda.  

Dette er eit tilbod som kan gjere det lettare for alle å kome seg i aktivitet utandørs.  

Alle som skal låne av oss må no ha låneprofil. Registrer deg først som sist!

Det gjer du her: https://www.bua.io/registrer?redirect=%2F

Du finn lokala til BUA Volda i det øvste bygget av Telebygget.

Velkomen!