Oppussing av baderom på Volda omsorgssenter

Oppussing av baderom på Volda omsorgssenter

Eigedomsavdelinga skal pusse opp alle bada på Volda omsorgssenter. Arbeidet starta opp i januar.

Baderom som skal bli pussa opp - Klikk for stort bileteBaderom som skal bli pussa opp Volda kommune

Eigedomsavdelinga skal pusse opp alle bada på Volda omsorgssenter. 

 – Vi hadde nokre ledige rom som gav oss handlingsrom til slikt arbeid, fortel Ann-Sølvi Heltne, avdelingsleiar for institusjonsteneste. 

 – Dette kan etterkvart medføre litt endringar for bebuarane. Nokon må kanskje flytte litt på seg internt og det vil påverke inntak av nye bebuarar.

 – Volda omsorgssenter er no 20 år gamalt og behov for vedlikehald har byrja å melde seg. På baderomma er det hygieneproblem rundt toalett og fleire skap har blitt dårlege.  Det er difor oppstart av dette arbeider no, seier Ann-Sølvi Heltne. 

 – Du som er oppført som pårørande vil få informasjon når arbeidet får påverknad for dine. 

Kontakt

Ann-Sølvi Heltne
avdelingsleiar
E-post
Mobil 91 14 48 63