Politiske møte 30. mars

Politiske møte 30. mars

Bilete av Volda sentrum frå kyrkjetårnet mot Rotsethornet. - Klikk for stort bilete Torgeir Stensø

Denne veka er det møte i byggenemnda og kommunestyret 30. mars.

Byggenemnda 30.03.23, kl 10.00

Møteinnkalling og saksdokument

Sakliste

PS 06/23 Godkjenning av innkalling og sakliste

PS 07/23 Godkjenning av protokoll

PS 08/23 Orienteringar

OS 03/23 Orientering og synfaring på nye ungdomskulen

OS 04/23 Orientering og synfaring på symjehall 

 

Kommunestyret 30.03.23, kl 12.00

Møteinnkalling og saksdokument

Sakliste 

PS 12/23 Godkjenning av innkalling og sakliste 

PS 13/23 Godkjenning av protokoll    

PS 14/23 Orienteringar  

OS 09/23 Norsk Innovasjonssenter AS 

OS 10/23 Strategisk samarbeid Volda og Ørsta kommunar. Folkehelse i livsløpsperspektiv 

OS 11/23 Vidare satsing i Berekraftsfylke Møre og Romsdal 

PS 15/23 Grendautval - tilskot ny fordeling     

PS 16/23 Kulturmiljøplan 2023-2027 

PS 17/23 Kjøp av eigedom 

PS 18/23 Kommunal overtaking av Høydal vassverk 

PS 19/23 Mål for forvaltning, drift og vedlikehald av kommunal bygningsmasse 

PS 20/23 Vedtaksoppfølging pr 15. februar 2023 

PS 21/23 Helsepersonellkommisjonens rapport - Framlegg til høyringssvar 

PS 22/23 Grunngjeve spørsmål 

GS 01/23 Grunngjeve spørsmål til ordføraren - Demenskor 

GS 02/23 Grunngjeve spørsmål tfrå raudt om lærarlønstilegg