Politiske møte veke 11

Politiske møte veke 11

B. K. Krøvel

Tenesteutval for oppvekst og kultur har møte onsdag. Tenesteutval for helse og omsorg har møte torsdag

Tenesteutval oppvekst og kultur
Tid: onsdag 15. mars klokka 13.00
Stad: rådhuset, møterom Voldsfjorden

Saksdokument

Tenesteutval helse og omsorg
Tid: torsdag 16. mars klokka 13.00
Stad: rådhuset møterom Voldsfjorden

Saksdokument

Alle politiske møte og saksdokument