Politiske møte veke 11

B. K. Krøvel

Tenesteutval for oppvekst og kultur har møte onsdag. Tenesteutval for helse og omsorg har møte torsdag

Tenesteutval oppvekst og kultur
Tid: onsdag 15. mars klokka 13.00
Stad: rådhuset, møterom Voldsfjorden

Saksdokument

Tenesteutval helse og omsorg
Tid: torsdag 16. mars klokka 13.00
Stad: rådhuset møterom Voldsfjorden

Saksdokument

Alle politiske møte og saksdokument