Politiske møte veke 2

Torgeir Stensø Fleire av utvala har møte denne veka.

 

Eldrerådet

Måndag 10. januar kl. 10.00
Møterom Voldsfjorden på rådhuset

Her finn du innkalling og møtedokument


Råd for personar med funksjonsnedsetting (FUNK)

Måndag 10. januar er avlyst

 

Tenesteutval for oppvekst og kultur

Onsdag 12. januar kl. 13.00
Møterom Dalsfjorden på rådhuset / Volda samfunnshus, salen i 1. etg.

Her finn du innkalling og møtedokument

 

Tenesteutval for helse og omsorg

Torsdag 13. januar er avlyst

 

Ungdomsrådet

Torsdag 12. januar kl. 15.45
Møterom Voldsfjorden på rådhuset

Her finn du innkalling og møtedokument