Politiske møte veke 46

Politiske møte veke 46

Volda kommune

Måndag startar med nytt eldreråd og nytt råd for personar med funksjonsnedsetting. Tysdag er det første formannskapsmøte i denne perioden. Onsdag har tenesteutval for oppvekst og kultur sitt første møte med nye medlemer, og torsdag har tenesteutval for helse og omsorg sitt første møte.

Eldreråd
Tid: måndag 13. november klokka 10.00
Stad: Rådhuset møterom Voldsfjorden 

Sakliste

Råd for personar med funksjonsnedsetting
Tid: måndag 13. november klokka 14.00
Stad: Rådhuset møterom Voldsfjorden

Sakliste og møtedokument

Formannskap
Tid: tysdag 14. november klokka 12.00
Stad: Rådhuset møterom Voldsfjorden 

Sakliste og møtedokument

Tenesteutval for oppvekst og kultur
Tid: onsdag 15. november klokka 13.00
Stad: Rådhuset møterom Voldsfjorden

Sakliste og møtedokument

Tenesteutval for helse og omsorg
Tid: torsdag 16. november klokka 13.00
Stad: Rådhuset møterom Voldsfjorden

Sakliste og møtedokument