Politiske møte veke fire og fem

Torgeir Stensø

Råd og utval har sine første møte for 2023

Ungdomsrådet
Tid: onsdag 25. januar klokka 15.30
Stad: Rådhuset møterom Voldsfjorden 

Saksdokument

Tenesteutval forvaltning og utvikling
Tid: 
måndag 30. januar klokka 13.00
Stad: Rådhuset møterom Voldsfjorden 

Saksdokument

Eldreråd
Tid: måndag 30. januar klokka 10.00
Stad: Rådhuset møterom Voldsfjorden 

Saksdokument

Råd for personar med funksjonsnedsetting
Tid: måndag 30. januar klokka 14.00
Stad: Rådhuset møterom Austefjorden

Saksdokument

Tenesteutval oppvekst og kultur
Tid: onsdag 1. februar klokka 14.45
Stad: Folkestad skule

Saksdokument

Tenesteutval helse og omsorg
Tid: torsdag 2. februar klokka 13.00
Stad: Rådhuset møterom Voldsfjorden

Saksdokument

Alle politiske møte og saksdokument