Politiske møte veke ti

Politiske møte veke ti

Torgeir Stensø Eldreråd, Råd for personar med funksjonsnedsetting og kommunestyret har møte denne veka. Formannskapet skal ha eit ekstra møte 9. mars.

Eldreråd

Måndag 7. mars kl. 10.00
På Volda rådhus, møterom Voldsfjorden

Her finn du møteinnkalling og saksdokument

 

Eldreråd og Råd for personar med funksjonsnedsetting (FUNK), er inviterte til arbeidssamling i arbeidet med Helse- og omsorgsplanen. Denne gongen om "leve heile livet". 
Ulike lag og organisasjonar er også inviterte til denne samlinga som er på Volda samfunnshus 7. mars kl. 12.00 - 16.00.

 

Råd for personar med funksjonsnedsetting

Måndag 7. mars ca kl. 15.30
på Volda rådhus, møterom Voldsfjorden

Her finn du møteinnkalling og saksdokument

 

Formannskapet

Onsdag 9. mars kl. 16.00
På Volda rådhus, møterom Voldsfjorden

Her finn du møteinnkalling og saksdokument

 

Kommunestyre og valutval

Torsdag 10. mars ca. kl. 14.00
På Volda samfunnshus

Her finn du møteinnkalling og saksdokument

Møtet er strauma så du kan følgje med på denne lenka: https://volda.kommunetv.no/