Pressemelding - badeulykka på Årneset

Årneset Per Ernst Lundberg Kriseomsorgsgruppa har sidan onsdag jobba med å ivareta næraste pårørande og andre som var direkte involvert i ulykka på Årneset.

Det vil no vere ordinære helsetenester som tek over oppfølging vidare. Born og unge med behov for helsehjelp etter hendinga kan henvende seg til helsestasjonen i Volda (tlf. 70 05 88 20) frå måndag og vaksne kan søkje helsetenester ved å ta kontakt med forvaltningskontoret i helse og omsorgssektoren (tlf 70 05 40 04).