Pressemelding - hendinga på Årneset onsdag 29. juni

Kriseomsorgsgruppa har sidan hendinga på Årneset i går ettermiddag fulgt opp dei næraste pårørande og andre som oppheldt seg på Årneset og ytte førstehjelp.

Årneset Per Ernst Lundberg Mange barn og unge var til stades. Dersom nokon av desse er i behov av oppfølging etter hendinga kan føresette ta kontakt på telefon 959 43 296. Telefonen vil vere open i tidsrommet frå kl. 15.00 i dag, torsdag 30.06.22  og til kl 12.00 fredag 01.07.22. Det er sett av tid til samtale same ettermiddag.