Sentralbordet vert flytta til Vanylven

Klikk for stort bileteMandag 1. oktober vert sentralbordet flytta frå Volda til Vanylven.

For publikum vil denne omlegginga ikkje ha noko praktisk betyding, anna enn at vedkomande som svarar på telefonnr 70 05 87 00, fysisk sit i Vanylven.

Sidan begge kommunane nyttar same system vil serviceverten, på same måte som i dag, til dømes setje over telefon eller ta i mot ein beskjed til rette vedkomande i Volda kommune. 

Frå før av har Vanylven også sentralbordet for Hareid, Herøy og Ulstein kommuner.