Slik blir det nye kommunestyret i Volda

Slik blir det nye kommunestyret i Volda

Valgdirektoratet

Det er no klart kven som blir dei nye kommunestyrerepresentantane i Volda:  Senterpartiet får 7 representantar, Høgre 5, Arbeidarpartiet 5, Framstegspartiet 4, Sosialistisk venstreparti 4, Kristeleg folkeparti 3, Industri- og næringspartiet 2, Raudt 1, Venstre 1 og Miljøpartiet Dei Grøne 1.

Senterpartiet sin 7 kommunestyre representantar er: Sølvi Dimmen, Ola Perry Saure, Rebekka Riise Bjerknes, Hans Peter Eidseflot, Åsmund Seljeset, Olin Bruheim Løvlid og Ingrid Salt

Høgre sine 5 kommunestyrerepresentantar er: Sindre Rotevatn, Heidi Berg-Rusten Grevstad, Thore Heggen, Dan Helge Bjørneset og Edvin Dale.

Kristeleg Folkeparti fekk inn 3 kommunestyrepresentantar: Jørund Knardal, Anders Egil Straume og Henning Holsvik.

Arbeiderpartiet sine 5 kommunestyrerepresentantar er: Sverre Leivdal, Margrete Trovåg, Roger Andre Solheim, Connie Steffenakk Bakke og Lars Alv Haugen.

Framstegspartiet sine 4 representantar er: Bjørnar Fylling, Asbjørn Tore Humberset, Elin Mari Løvøy Wilhelmsen og Synnøve Mikkelsen Leirvik.

Sosialistisk Venstreparti fekk inn 4 representantar: Kari Aslaug Hasle, Anne Karin Espe, Jan Erik Stokkeland og Gunnar Schjelderup Strøm.

Industri- og Næringspartiet stilte liste for første gang, og fekk inn 2 representantar: Finn Arne Follestad og Dagfinn Kristiansen.

Raudt fekk inn Gudrun Kløve Juuhl som sin representant, Miljøpartiet Dei Grøne har Henriette Hafsaas som sin kommunestyrerepresentant og Venstre fekk inn Stig Helland som kommunestyrerepresentant.