Teljeresultat frå hjorteteljinga i Volda og Søre Sunnmøre

Teljeresultat frå hjorteteljinga i Volda og Søre Sunnmøre

Hjort Jørn Ole Viddal

Hjorteteljing vart utført natt til 20. april og natt til laurdag 4. mai.

Låge resultat på 2.teljinga har antakeleg samanheng med ein tidleg vår og mange gjødsla marker.  

 

 

Teljinga i Ørsta og Volda frå år 2020 og til no er etter nye kommunegrenser.