Utvida søknadsfrist - badevertar og teamleiarar

Utvida søknadsfrist - badevertar og teamleiarar

Utvida søknadsfrist til 7. juli for å søke på stillingar som badevertar og teamleiarar

Voldabadet ynskjer ei god breidde i personalgruppa, for å gi eit best mogleg tilbod til fleire brukargrupper, og å sikre solid drift.

Voldabadet ynskjer ei god breidde i personalgruppa, for å gi eit best mogleg tilbod til fleire brukargrupper, og å sikre solid drift.

Dette både med tanke på kjønnsfordeling, alder og etnisitet.

Vi fekk inn mange gode søknadar, og vi ser fram til å starte intervjuprosess, men vi skulle likevel gjerne hatt nokre fleire søkjarar.

Vi vel difor å forlenge søknadsfristen på stillingsannonsa til 07.07.24.

Søk på stillinga