Vasslekkasje i krysset Raudemyrvegen-Heltnevegen

Vasslekkasje i krysset Raudemyrvegen-Heltnevegen

Det er ei vasslekkasje i krysset Raudemyrvegen-Heltnevegen. Vasslekkasja er aukande og den må reparerast. 

Vi vil starte arbeidet med å grave i vegen kl. 09:00 i morgon. Arbeidet vil truleg ta mellom 4 og 6 timar. I tida arbeidet pågår vil det ikkje vere mogleg å køyre forbi og igjennom krysset, det betyr at bilar som kjem ned Raudemyrvegen må køyre ned Brenslene. Bommen vil vere open.

Bilar som kjem opp Heltnevegen, må køyre Røyslidvegen-Furebakken-Lerkevegen for å kome forbi.

Kart over Raudemyrvegen-Heltnevegen - Klikk for stort bilete Kartillustrasjon

 

Abonnentar i Steingardsvegen, Ospelida, Brauta, Lerkevegen, Bjørkelunden, Furebakken 16 og 19, Raudemyrvegen 1-5 vil miste vatnet medan arbeidet pågår. Det er difor lurt å fylle vatn både for drikkevatn, men også fylle nokre bøtter med vatn for å slå ned i toalettet.

Vi beklagar ulempene dette medfører.

Mvh
Volda kommune