Vegbrøyting i samband med beredskapsøving

Bilete av traktorar som brøytar snø på turveg oppi skogen. Utsikt ned mot fjorden. - Klikk for stort bilete Anne Lise Gridseth

Volda kommune brøyta Prestesetrevegen frå bommen ved Håmyra til Skitnevatnet torsdag 9. mars. Arbeidet vart gjort som del av beredskapsøving for Volda vassverk.

Vinterbilde av turveg som er brøyta for snø. - Klikk for stort bilete Anne Lise Gridseth

Dette for å få erfaring med tilkomst vinterstid ved eventuelle hendingar på infrastruktur i samband med vassverket.

Vi beklagar ulempene dette medfører for ivrige skigåarar. Det ser ut til å kome ein del snø i dagane framover som kan bøte på. Medan skigåarane ventar på ny snø, kan andre nytte seg av fint brøyta veg i det nydelege vintervêret.