Mi side - Digitale tenester frå di kommune

Mi side - Digitale tenester frå di kommune

Logoen til min kommune - Klikk for stort bilete min.kommune.no

 

LOGG INN PÅ MI SIDE (minkommune.no) 

 

Informasjon om det du finn på mi side

Under finn du informasjon om kva du kan finn når du er logga inn på Mi side

 • Post frå kommunen – Brev sendt til deg digitalt eller via post
 • Eigedomar – Oversikt over tomter og bustadar du eiger
 • Skatt og avgift – Informasjon fra Skatteetaten
 • Nasjonale tenester – Ei oversikt
 • Min profil – Personopplysninger og kontaktinformasjon


Kommunale tenester

 • DigiHelse – Digitale helsetenester
 • Digisos – Søk økonomisk sosialhjelp digitalt
 • Innbyggjarinnsyn – Dine kommunale rekningar
 • Min Eigedom
 • Oppvekstportal – Søk plass i barnehage og SFO
 • Søknadsskjema
 • e-Torg – Kjøp av kart og eigedomsdata
 • eDialog – Digital sending av sensitiv informasjon
 • Kartløysing og planar


Har du tips og ønskjer til kva du vil ha på Mi side?

Gje oss gjerne innspel ved å sende ein e-post til postmottak@volda.kommune.no, merk den med "Mi side".