Forslag til innsparing og nye driftstiltak

Her er administrasjonens forslag til innsparings- og nye driftstiltak for perioden 2020-2023.

Nokre av dei føreslegne kutta er førebels lagt til rådmansstab. Postar som er plassert der, er førebelse og skal seinare spesifiserast etter nærare analyse i løpet av 2020.

 

Gå tilbake til totaloversikta.