Kostrafunksjon

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er eit rapporteringssystem der kommunar rapporterer alle kommunale funksjoner og ansvarsområder til staten. Dette gjeld t.d. barnehage, grunnskule, helse og omsorg, barnevern og sosialhjelp.

 

Gå tilbake til totaloversikta.