Salsvilkår for leige av kommunale lokale

Salsvilkår for leige av kommunale lokale

Partane

Volda kommune, organisasjonsnummer: 939 760946, e-post: postmottak@volda.kommune.no, telefon 70 05 87 00

Betaling

 Betaling skjer med VIPPS. Lenke til Roomis og Vipps betaling 

Levering

Tenesten kan nyttast 7 dagar i veka mellom 0500-2300, frist for ombooking 24 timer før leigestart.

Angrerett

Angrerett er fult ut gjeldande 24 timar før leigestart.

Ved manglar ved utleigeobjektet kan man ta kontakt med postmottak@volda.kommune.no eller pr. telefon 70 05 87 00

Konfliktløysing

Klager skal rettast til selgar innan rimeleg tid. Partane skal forsøke å løyse eventuelle tvistar i minneligheit. Dersom dette ikkje lykkast, kan kjøparen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengeleg  på  telefon 23 40 06 00  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonen sin klageportal kan også brukast dersom du ønsker å klage. Det er særleg relevant, dersom du er forbrukar busett i eit anna EU-land. Klagen sendast her: http://ec.europa.eu/odr.