Bustadtilskot og startlån

Bustadtilskot og startlån

Startlån og tilskot er for personer som ikkje får lån i vanleg bank til kjøp av bolig, og som ikkje har høve til å spare. Det er også mogleg å få hjelp til å utbetre eller tilpasse bustad eller garasje.

Startlån og bustadtilskot

Startlån og tilskot er for personer som ikkje får lån i vanleg bank til kjøp av bolig, og som ikkje har høve til å spare. Det er også mogleg å få hjelp til å utbetre eller tilpasse bustad eller garasje.

Kven kan få tenesta?

Personar som ikkje får lån frå private bankar eller som manglar eigenkapital, kan søkje om startlån. Det kan vere

  • unge i etablerarfasen
  • barnefamiliar
  • einslege forsørgjarar
  • personar med funksjonshemming
  • flyktningar
  • personar med opphaldsløyve på humanitære grunnlag 

 

Korleis søker du?

Du kan søke fullelektronisk eller ved å laste ned skjema som du så sender inn til oss. 

 

Kontakt

Peder Barstad
rådgjevar økonomi
E-post
Mobil 91 68 01 92
Bodil Egset
konsulent husbanken sine ordningar
E-post
Telefon 70 05 87 45