Mellombels bustad for heimlause

Mellombels bustad for heimlause

Volda kommune har ikkje midlertidige bustadar per dags dato. Kommunen har plikt til å tilby tak over hovudet til dei som ikkje har bustad å opphalde seg i. Ved behov for midlertidig bustad vert campingplassar eller hotell nytta.