Frivillig i eldreomsorga

Frivillig i eldreomsorga

Kva får du som frivillig?

Du får kurs, opplæring, ivaretaking, motivasjon og rettleiing.

Gjennom samtale og intervju saman med frivilligkoordinatorane vil ein finne ei god kopling etter fellesinteresse som fører til dobbel glede, ein vinn-vinn situasjon.

Kva kan du gjere?

  • Bli kjent med pasient/brukar
  • Lese aviser eller bøker
  • Kafébesøk, konsert eller kino
  • Gå tur både inne og ute
  • Song, musikk eller liknande.

Du kan bli:

  • Aktivitetsvenn for ein person med demens
  • Turvenn
  • Sykkelvenn
  • Besøksbaby
  • Og mykje meir

Kven kan bli frivillig?

ALLE

Ein treng ikkje vere tilknytt ein organisasjon for å kome på besøk. Ein kan kome som ein er, aleine eller saman med andre.

Fellles for aktivitet er lågterskel og fokus på positive opplevingar.

Aktivitetskalender, https://volda.friskus.com/

Trivselsgruppe for eldre i Volda på Facebook