Tekniske hjelpemiddel

Tekniske hjelpemiddel

Tekniske hjelpemiddel er til hjelp for personar som er funksjonshemma, er utsett for skade, opererte eller som har redusert funksjonsevne på grunn av sjukdom. Har du behov for hjelpemiddel, t.d. tryggleiksalarm, rullator etc, kan du kontakte Volda omsorgssenter. 

Formålet med hjelpemiddel er å gi enkeltmenneske ein lettare kvardag. Hjelpemiddel kan leigast for ei kortare eller lengre periode. NAV bistår i saker av lengre varigheit. 

Inger Anne Brevik - spesialergoterapeut

70054056/99091851
@ Inger Anne Brevik

 

 

Jørn Halse - driftsleiar, teknisk avd., helse og omsorg

70 05 40 60
@ Jørn Halse

Kontakt

Inger Anne Brevik
ergoterapeut
E-post
Telefon 70 05 40 56
Mobil 99 09 18 51
Jørn Halse
driftsleiar
E-post
Telefon 70 05 40 06
Mobil 90 55 46 36