Aktivitet og treffstad

Aktivitet og treffstad

Møteplassen Gnisten er ein del av Volda kommune si rus- og psykisk helseteneste, og held til i prestegarden i Volda sentrum (Prestegata 2). Huset delast med arbeidstreningstilbodet Styrk Arbeid.

Møteplassen Gnisten

Hjartekråa