Kurstilbod

Kurstilbod

Pårørandesamling i Prestegarden

Pårørandekveldar 2024

  • Vi kjem tilbake til tidspunkt i løpet av januar

 

Fint med ei tilbakemelding om du kjem, så vi kan planlegge servering: kari.bjerkeng.grong@volda.kommune.no

Kurs og opplæring for pasient og pårørande i Helse Møre og Romsdal (helse-mr.no)

Helse Møre og Romsdal tilbyr mange kurs og gruppetilbod for pasientar, pårørande og personar med ulike helseutfordringar. Det blir gjennomført både fysiske og digitale kurs og gruppetilbod. Ei oversikt over alle tilboda i Helse Møre og Romsdal finn du i deira digitale katalog på nett:

Kurstilbod HMR

Sjølvhjelpsverkty frå Helsenorge

Her finn du trygge, kvalitetssikra helseverkty som kan motivere og hjelpe deg. I tillegg til lenkjene under finn du på Helsenorge.no lenke til appen "Grubl", om ein vil bruke mindre tid på grubling og bekymring. Der er og lenke til appen "Tankevirus" om sjølvtilliten er frynsete og bekymringane hyppige.  Dette er ein populærvitenskapleg video-app som inviterer til å sjå kvardagen din på ein ny måte. Med henvisning frå din fastlege kan du også få tilgang til "Assistert sjølvhjelp Mestringsverktøy" eller "iFightDepression". 

Psykose

Sjølvhjelpsvideo mot depresjon

Sjølvhjelpsvideo mot kortvarige søvnvansker

Sjølvhjelpsvideo mot langvarige søvnvanskar

Sjølvhjelpsvideo mot panikkangst

Sjølvhjelpsvideo mot sosial angst