Sjølvmordstankar og sjølvmord

Sjølvmordstankar og sjølvmord

Dersom du har sjølvmordstankar er det viktig å vite at du ikkje er aleine om å ha det slik. Hugs at det er mange som kan og vil hjelpe deg. Gi andre moglegheit til å hjelpe deg ved å fortelle dei korleis du har det.

Ring 113

Ved akutt fare for sjølvmord, ring 113! Ring heller ein gang for mykje enn ein gang for lite.

På helsenorge.no sine sider finner du meir råd og informasjon.