Pågåande anskaffingar i Volda kommune

Når kommunen skal gå til anskaffing av varer og tenester av eit visst omfang, er det ulike reglar som skal følgjast.

Her vil du finne pågåande anskaffingar i Volda kommune. Artiklar vert avpublisert etter at fristen for å gi tilbod, eller melde interesse, har gått ut.