Sal, servering og skjenking

Har du eit føretak og ønskjer å selje eller servere alkoholhaldig drikk? Då må du ha løyve til dette.

Kommunen handsamar søknadar om løyve som vert gitt dersom bestemte kriterie er oppfylt.

Det finst 3 ulike løyve:

  1. Serveringsløyve - gjeld alle som skal servere mat som skal nytast på staden.
  2. Salsløyve - gjeld føretak som skal selge alkohol gruppe 1.
  3. Skjenkeløyve - gjeld alle som skal skjenke alkohol som skal drikkast på staden, som t.d. restaurantar, pubar ol. For å få skjenkeløyve må ein også ha serveringsløyve. Ambulerande skjenkeløyve/enkelthøve høyrer òg til under her.

Nødvendige prøvar:

  • Etablerarprøve for styrar av serveringsstad - nødvendig for alle som skal vere dagleg leiar på stad som skal servere mat.
  • Kunnskapsprøve i alkohollova - nødvendig for styrar og stedfortredar på serveringsstad med skjenkerett og styrar og stedfortredar i føretak med løyve for sal av alkoholhaldig drikk. 

Kommunen står føre begge prøvane.

Du kan bestille læremateriell for etabelerarprøva hjå VINN, tlf.: 76 96 72 00, e-post: firmapost@vinn.no eller på telefaks. 76 96 72 01.

Her er link til søknadsskjema:

https://skjema.ssikt.no/Volda/

E-guide for serveringsbransjen

Altinn – starte og drive bedrift har i samarbeid med Arbeidstilsynet laga ein e-guide for å gjere det enklare for deg som vil starte serveringsverksemnd på lovleg vis.  Her finn du guiden: E-guide for serveringsbransjen

Kontakt

Bente Engeseth
informasjonskonsulent/sakshandsamar
E-post
Mobil 932 88 032