Personleg skatt

Personleg skatt

Personleg skatt vert rekna ut etter kva du har i lønsinntekt, næringsinntekt, kapitalinntekt, trygdeutbetaling eller formue.

Skatteplikt kan også oppstå ved gevinst av salg. Skatt blir betalt ved forskotstrekk i løns- eller trygdeutbetalinger, eller ved utskrive forskotsskatt.

Skatteetaten ansvaret for innkrevjing av personleg skatt (restskatt/forskotsskatt) og skattetrekk/arbeidsgjevaravgift, samt skatt for upersonlege skattytarar.

Spørsmål om skatt?

Om du har spørsmål om skatt, kan du ta kontakt med Skatteetaten.