Planleggingsdagar i barnehagen

Planleggingsdagar i barnehagen

I barnehageåret 2023-2024 er det 5 planleggingsdagar.

Planleggingsdagar i barnehagen

Barnehageåret 2023-2024
Planleggingsdagar i barnehagen
Vekedag Dato År
Måndag 7. august 2023
Fredag 18. august 2023
Onsdag 4. oktober 2023
Fredag 10. mai 2024
Fredag 14. juni 2024

Kontakt

Bodil Brautaset
avdelingsleiar barnehage
E-post
Telefon 70 05 88 73
Mobil 91 19 45 98