Skulekrinsar

Slik er skulekrinsane våre inndelt i Volda kommune.

Det er fem skulekrinsar i Volda kommune:

  • Lid/Mork
  • Stor-Øyra (Øyra, Bratteberg/Vikebygda)
  • Folkestad
  • Dalsfjord/Ulvestad
  • Indre Volda (Hornindal, Bjørke/Viddal, Austefjord)

Ifølgje opplæringslova har grunnskuleelevar rett til å gå på den skulen som ligg nærmast si bustadadresse, eller den skulen i nærmiljøet som dei soknar til.

Ein elev kan likevel få tildelt skuleplass ved ein annan skule dersom nærskulen er full.