Prisar i kulturskulen

Her finn du betalingssatsar for Volda kulturskule 

Prisar i kulturskulen frå 01.08.20
Aktivitet Pris pr. semester
Undervising individuelt og i smågrupper 1 943,-
Instrumentleige 280,-
Materiell i kunstskulen 280,-

 

Moderasjonar

Det vert gitt 25 % søskenmoderasjon for elev nummer 2 og fleire.

Det vert gitt 25 % moderasjon for elevar som er påmeldt to eller fleire instrument/disiplinar.

Kortkurs

Kortkurs og tilbod som ikkje fyl skuleåret kan ha andre betalingssatsar og er ikkje omfatta av moderasjonsordninga. Prisar på desse tilboda blir kunngjort ved annonsering.

Instrumentleige

Kulturskulen har eit avgrensa tal instrument for utleige. Per i dag gjeld dette stryke- og blåseinstrument. Merk av i søknadsskjemaet om du ynskjer å leige instrument. I tillegg til instrumentleige kjem kostnader til strengar og fliser. Dette må elev/føresett dekke sjølve.

Søkje om plass ved kulturskulen