Spesialundervisning for vaksne

Spesialundervisning for vaksne

Kven er tilbodet for? 

Opplæringslova gir rett til spesialundervisning for vaksne som 

  • ikkje har eller ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet for vaksne eller 

  • har særlege behov for opplæring for å kunne utvikle eller halde ved like grunnleggande dugleik. 

Korleis søker eg om spesialundervisning for vaksne? 

Ta kontakt med Volda læringssenter, sjå kontaktinformasjonen nedanfor. 

Kontakt

Gunstein Ohma
avdelingsleiar vaksenopplæring og integrering
E-post
Mobil 46 37 69 79