Kontonummer for Volda kommune

Kontonummer for Volda kommune

Frå 01.01.2020 har Volda kommune fått nytt bankkontonummer.

Bankkontonummeret er 3991.11.94582.

Dette nummeret vil stå på alle avtalegiroar og e-fakturaer som vert sendt ut frå Volda kommune.

Nummeret skal også nytta til faste innbetalingar til kommunen.