Organisatoriske opplysningar om Volda kommune

Organisatoriske opplysningar om Volda kommune

Besøksadresse/postadresse: Stormyra 2, 6100 Volda

eDialog - send post og dokument på ein sikker måte

Kommunenummer: 1577

Organisasjonsnummer:  939 760 946

Bankkontonummeret: 3991.11.94582 

Dette nummeret vil stå på alle avtalegiroar og e-fakturaer som vert sendt ut frå Volda kommune.

Nummeret skal også nytta til faste innbetalingar til kommunen.

 

E-postpostmottak@volda.kommune.no

Fakturafakturamottak@volda.kommune.no

eDialogsend post og dokument på ein sikker måte

 

Opningstid Volda rådhus/ servicekontor: Kvardagar 09.00 - 15.00

Opningstid servicekontor Smia i Hornindal: Måndag og onsdag 09.00 - 15.00. Sommarstengt veke 27 - 32.

Telefonnummer

Sentralbord: +47 70 05 87 00  kl. 9.00-15.00

Legevakt: 116 117

Vakttelefonar

Finn tilsette