Kommunedirektør og leiargruppa

Kommunedirektør Rune Sjurgard er den øvste administrative leiaren i Volda kommune.

I Volda kommune valde kommunestyret å endre tittelen på rådmannen til kommunedirektør i møte 12. desember 2019. 

Allereie tidleg i samanslåingsprosessen av Hornindal og Volda kommunar vart det vedteke at Rune Sjurgard, tidlegare rådmann i "gamle" Volda, skulle bli den øvste administrative leiaren i den nye kommunen frå 01.01.2020.

Ann Kristin Langeland, tidlegare rådmann i Hornindal kommune, vart innplassert som assisterande kommunedirektør.

Leiargruppa i Volda kommune

Leiargruppa i Volda kommune
Stillingstittel Namn
Kommunedirektør Rune Sjurgard
Ass. kommunedirektør Ann Kristin Langeland
Personalsjef Berit Lyngstad
Økonomisjef Kari Mette Sundgot
Kommunalsjef, Helse og omsorg Svein Berg-Rusten
Kommunalsjef, Oppvekst Per Ivar Kongsvik
Kommunalsjef, Samfunnsutvikling Jarl Martin Møller

Kontaktinformasjon finn du lenger ned på denne sida.

Kontakt

Rune Sjurgard
kommunedirektør
E-post
Mobil 900 53 752
Ann Kristin Langeland
ass. kommunedirektør
E-post
Mobil 976 87 525
Kari Mette Sundgot
økonomisjef
E-post
Mobil 906 01 680
Berit Lyngstad
personalsjef
E-post
Mobil 976 61 815
No TMS
Svein Berg-Rusten
kommunalsjef
E-post
Mobil 918 68 329
Jarl Martin Møller
kommunalsjef
E-post
Mobil 975 06 761
Per Ivar Kongsvik
kommunalsjef
E-post
Mobil 905 36 757