Kontaktinformasjon helse- og omsorgstenester

Kontaktinformasjon helse- og omsorgstenester

Forvaltningskontoret: 700 54 004 / 904 11 886

 

BUGRUPPER/BUSTADAR I HELSE OG OMSORG

 

Volda omsorgssenter 2. etg:

Hasletunet                        918 12 513

Kleppetunet                     918 84 435

Piletunet                           918 82 674

Seljetunet                         918 79 972

Nattevakt                           904 08 435

 

Volda omsorgssenter 3. etg:

Klokkarstova                    902 96 792 (korttidsavdelinga)

Kapteinstova                    950 19 684

Karvestova                       918 85 924

Ottastova                         918 82 487

Nattevakt                           904 10 848

 

Hornindal omsorgssenter

Elvakrokjen                        57879883

Utsikta                                 57879880

Årestova                             57879881

 

BARSTADTUN OMSORGSBUSTADER:

Fjordglytt                          902 86 476

Fjordstova                        902 86 218

Solkroken                         902 97 377

 

FJORDSYN OMSORGSBUSTADER:

Vevendelstova                 902 59 456

Knakkenstova                  902 55 728

Bygdestova                      903 62 931

ANDRE OMSORGSBUSTADER:

Folkestadtun                    970 98 970

Bømarka 8                        481 32 243

Kleppevegen                    901 42 250

Sevrinhaugen  1- 3          414 45 435

Sevrinhaugen 7                990 99 635

Avlastingstilbod for barn og unge, telefonnummer til personalbase: 415 03 743

HEIMETENESTER/HEIMESJUKEPLEIE

Ambulerande heimetenester gruppe 1, Volda: 91 85 25 70

Ambulerande heimetenester gruppe 2, Volda: 91852571                             

Ambulerande heimetenester gruppe 3, Hornindal: 57 87 98 69 / 91 61 94 86

DAGTILBOD  

Gnisten dagsenter personal:      959 40 890

Dagsenter for eldre:                   700 54 021 / 90 80 59 27

Hamna dagsenter personal:        954 48 259