Sektor oppvekst

Sektor oppvekst

 Alle tenster som rettar seg mot barn, unge og undervisning og kvalifisering for vaksne er samla i sektor for oppvekst.

Dette gjeld til dømes barnehage, skule, helsestasjon, norskopplæring for vaksne, kvalifisering og busetting.

Denne sektoren vert leia av kommunalsjef Per Ivar Kongsvik.

Kontaktinformasjon finn du lenger ned på denne sida.

Avdeling barnevern

Avdelingsleiar er Aina Øyehaug Opsvik.

Barnevernstenesta er eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane Hareid, Sande, Ulstein, Volda, Vanylven og Ørsta. Volda er vertskommune og har ansvar for administrasjon og drift av tenesta.

Administrasjonen held til på rådhuset i Volda, og barnevernstenesta har telefonnr 70 05 88 00.

Avdelinga er delt i fire seksjonar:

 • Mottak/undersøking
 • Tiltaksteam 1 / familieteam
 • Tiltaksteam 2 / oppfølging av einslege mindreårige
 • Omsorg
Avdeling helsestasjon

Konstituert avdelingsleiar er Mary Ann Espe.

Volda helsestasjon held til i kjellaren på rådhuset og har ope kvardagar 08.30 – 15.30. Torsdagar er helsetasjonen ope frå kl. 13.00 – 15.30. Telefonnummer til helsetasjonen er 700 58 820.

Avdeling Hornindal held til på helsesenteret på Grodås. Der vil vere helsestasjon og skulehelseteneste 3 dagar pr veke. Mobilnummer er 47458465.

Helsestasjon for ungdom (opp til 20 år) og studentar (opp til 25 år) held til i paviljongen ved Øyra barneskule, og har ope tysdagar og torsdagar frå kl. 14.00 – 16.30.

Helsestasjonen har også ansvar for :

 • Svangerskap og barselomsorg
 • Helsestasjon 0 – 5 år
 • Skulehelseteneste
 • Psykologteneste
 • Folkehelsekoordinator

Meir informasjon kan ein finne på Helsestasjonsportalen Søre Sunnmøre.

Avdeling barnehage

Avdelingsleiar er Bodil Brautaset.

I Volda kommune er det sju kommunale og seks private barnehagar. 

Barnehagar i Volda
Kommunale Private
Bratteberg Hjellbakkane
Engeset Rotset
Folkestad Røysmarka
Hornindal Trollsletta
Lauvstad Tunåsen
Oppigarden Volda opne barnehage
Mork Øyra

 

Avdeling skule

Avdelingsleiar er Lene Nupen.

Tenesta er ansvarleg for grunnskuleopplæring, kulturskule og logopedteneste.

Det er sju kommunale grunnskular og ein privat skule i kommunen.

 • Mork skule
 • Øyra skule
 • Bratteberg skule
 • Hornindal skule
 • Folkestad skule
 • Dalsfjord skule
 • Volda ungdomsskule
 • Ulvestad barneskule (privat)

Her finn du meir informasjon om kulturskulen i Volda kommune.

Avdeling vaksenopplæring og kvalifisering

Avdelingsleiar er Gunstein Ohma.

E-post: gunstein.ohma@volda.kommune.no Mobil.: 46 37 69 79

Tenesta har ansvar for grunnskule for vaksne, norskopplæring og kvalifisering og busetting.

Kontakt

Gunstein Ohma
avdelingsleiar vaksenopplæring og integrering
E-post
Mobil 46 37 69 79
Håvard Strand
konst. avdelingsleiar skule
E-post
Telefon 70 05 88 74
Mobil 91 34 16 95
Per Ivar Kongsvik
kommunalsjef
E-post
Mobil 90 53 67 57
Bodil Brautaset
avdelingsleiar barnehage
E-post
Telefon 70 05 88 73
Mobil 91 19 45 98